Облъчени и изнервени

Много се изучава въздействието на електромагнитното замърсяване върху здравето.

Но има по-субективно измерение: неговото влияние в интимните връзки, емпатията или възможността за диалог между хората.

„Зашеметяващото въздействие“ – това е прекъсващ фактор, който дезорганизира обществото. Прочетете остатъка от публикацията »

Ползва ли съвременният свят психотронно оръжие?

Промиването на мозъци не е от вчера

Терминът психотронно оръжие е възникнал сравнително неотдавна и очевидно произходът му може да се свърже със създаването на Международното общество по изследване на психбтрониката, създадено през 1973 година. Първите генератори на т. нар. „тор-сионно поле” са отнесени към разреда психотронно оръжие, тъй като то може да влияе върху психиката и здравето на човека, четем във вестник „Феномен“. Прочетете остатъка от публикацията »