Съвети към жертвите на училищен тормоз

Ако си жертва: Не се предавай! Има начини да се спре тормоза.

Следват някои съвети, които дават резултати в ситуациите на училищен тормоз.

1. Трябва да си много наясно със следното:

– Училищният тормоз е винаги несправедлив
– Имаш пълното право на света, ако мислиш, че това, което ти причиняват е лошо
– Имаш пълното право на света да изискаш от преподавателите да те предпазят
– Имаш пълното право на света да изискаш учениците да спрат да те малтретират
– Имаш пълното право на света да се защитиш (Но се опитай да не стигаш до нивото на натрапниците. Не позволявай да те направят лош)
– Учителите би трябвало да накажат и смъмрят децата, които тормозят и ако не го правят, тогава действат лошо.
– Имаш право да разкажеш на родителите ти, на учителите ти или на други деца. Тези, които би трябвало да се засрамят са децата, които те тормозят. Прочетете остатъка от публикацията »

Тормоз или насилие в училище

Училищният тормоз се състои в продължително и обмислено вербално или физическо лошо отношение, което получава детето от друг или други, които се държат с него жестоко с цел да го подчинят, сплашат, заплашат или да вземат нещо от него чрез шантаж и който е под достойнството на детето и неговите основни права.

Искаш ли да знаеш дали страдаш от училищен тормоз?

Помисли малко какъв е училищния ти живот. Предлагаме списък от видове поведение на училищно насилие, за да разбереш кои от тях ти се случват. Прочетете остатъка от публикацията »