Манджурският кандидат

Политиците винаги са се стремели да управляват населението без съпротива. За да се достигне пълна власт и пълен контрол над даден човек, за да не разсъждава трезво, се използват техники за промиване на мозъка и роботизиране на обществото. В последните години се експериментира върху цивинлни граждани и се тестват методи за контрол над съзнанието. Главната цел на контрола над съзнанието е промиването на мозъка на даден човек и управлението му от разстояние.

Прочетете остатъка от публикацията »

Организиран психотерор

Психотерор (тихо убийство) или организиран психически тормоз (на английски Gang Stalking/Organized stalking) е форма на социална изолация и психически тормоз обхващащ всички аспекти на човешкия живот (социален, трудов, интимен). Прочетете остатъка от публикацията »