Психотронен терор: особености, съставни части и цели

Нека поговорим за психотронния терор. Защо? Става въпрос за личната безопасност на всеки.

Човек, който е подложен на психотронен терор си личи веднага: той повече не се усмихва. Характерни оплаквания: бърза умора, безсъние, болки в различни части на тялото. Организмът е изтощен и отслабен, Причината е една: умишлено външно въздействие.

Не е нужно изпълнителят на пси-терора да осъществява контакт с жертвата – торсионния лъч прониква през стени и безпогрешно попада в нужния обект. Как точно? На клетъчно ниво.

Нима това е фантастика? Не, това се прави днес. Направо в жилищата ни. Нямат милост към никого – нито към деца, нито към индвалиди, нито към старци.

Защо не знаем за това? А този въпрос вече не е към мен.

Кой го извършва? Ще отговоря така: това е вместо ГУЛАГ. Кое е по-добре – решавайте сами.

Резултатите от психотронния терор – хронически заболявания, причинени умишлено, извършване на престъпление или самоубийство в състояние на зомбиране, промяна на съзнанието, загуба на памет, разрушаване на организма, управление на поведението и физиологията. Достатъчно ли е? Мога дори и да продължа.

Всичко това – напълно безнаказано. Още повече – безконтролно и в пряка зависимост от настроението или нивото на опиянение на пси-оператора.

Първа особеност на психотронния терор – това е държавен терор. Оттам е безнаказаността на едни и беззащитността на други. В нашите спецслужби има хитри отдели за работа с населението. Затова знаят малко хора. Не е чудно – държавна тайна.

Във всяка страна такива отдели се наричат по различен начин. Но тяхната същност не се променя. Винаги е имало, има ги и ще ги има. Както Ленин. Променят се само начините им на работа – в зависимост от управляващата партия, поредния ръководител и нивото на развитие на наказателните технологии.
Цел: създаване на полицейска държава, контролираща своите граждани с помощта на психотронните технологии.

Втора особеност на психотронния терор – това е таен терор. Терор против нищо неподозиращото гражданско население. Ние сме с вас. Що се касае до международните споразумения за употреба на психотронно оръжие, то тук няма проблем. Общо взето всяка държава без излишни главоболия облъчва собствения си народ. Дори има случаи за външно използване на психофизическо оръже. Но това е друга тема.

Трета особеност на психотронния терор – той е избирателен, индивидуален. За какво? Просто така. Все ще се намерят причини.  Особеността на психотерора се състои в това, че на негативното дистанционно въздействие също така биват подлагани и родственици (даже и тези, които живеят в чужбина) и лица, които винаги поддържат разработвания обект.

Четвърта особеност на психотронния терор – това е комплексен терор. Ако беше само облъчването! Психотронен терор – това е комплекс от наказателни действия с негласен характер, обединени в една цел – поетапно унищожение на неудобния човек или на група лица.

Състваните части на психотронния терор са:

– торсионен терор
– терор с миризми
– технически терор

– жилищен терор
– семейно-сексуален терор
– финансов терор

– химически терор
– бактериологичен терор

– акустичен терор
– психологически терор

– психиатричен терор
– съдебен терор
– криминален терор

Всичко това се извършва над разработвания обект последвателно и със завидно постоянство. Както виждате, начините на въздействие са достатъчно. Разбира се, торсионното въздействие се явява главно. Но как обичат да го допълват!

Нека поговорим за съставните части на психотерора по-подробно. Да започнем с видовете, използващи торсионни технологии. Това са торсионен, технически и терор с миризми.

Торсионният терор се състои в скрито дистанционно въздействие на излъчватели към мозъка и вътрешните органи на човека, неговата психика и физиология.

За това се използват модулирани сигнали на специални честоти, които обикновената радиочестотна апаратура не е в състояние да засече. Резултата от въздействието зависи от честотата, мощността и излагането на сигналите.

Особеност: без да се направи радиотехническа експертиза, не е възможно да се докаже дистанционното психофизическо въздействие.

Пример за дистанционно психофизическо въздействие се явява радиосъня, радиогласа в главата, дистанционните изменения на температурата, налягането и състава на кръвта, психическа диария, психическа депресия, психически диабет, психическа стенокардия и други функционални изменения в организма.

Психическата стенокардия дори е получила особено название – кардионевроза или нервно сърце. Обикновената стенокардия се отличава от психическата по това, че при изследване не се намират никакви нарушения в сърдечно-съдовата система, а в случай на „пристъп“ приема на нитроглицерин не помага.

Диагнозата „нервен стомах“ се дава при дистанционно въздействие върху хранопровода. Пациентът се оплаква, че му е трудно да гълта. На флурограмата при приема на специална течност се вижда как тя просто стои в хранопровода.

Ако обекта започне да се оплаква от вътрешен глас, преследване, облъчване, диагнозата е ясна – параноидна шизофрения. Така че изпълнителите на психотерора има за какво да се стараят.

При психотерора се прилагат комбинации от различни видове излъчвания. Но най-перспективно се явява торсионното въздействие върху човек. Дори с помощта на торсионния излъчвател може да се въздейства дистанционно и на животни и на растения и дори на техника.

Характерни признаци за торсионно въздействие се явява блокиране на насочения сигнал със собствената длан. За тази цел е нужно да се постави дланта на мястото на въздействие. Обикновено това е мястото, което боли.

Мястото на непосредственото въздействие има повишена чувствителност и уплътнение на тъкани. След спиране на въздействието тези признаци отминават. В случай на спиране на сигнала става автоматично издишане.

Целта на торсионния терор: тайно управление на поведението, емоциите, физиологията и здравословното състояние на обекта, формиране на мнение в околните за психическо заболяване на обекта, при необходимост дистанционна ликвидация или самоликвидация.

Терорът на миризмите се заключава в систематично въздействие на жертвата с дразнещи или неприятни психически миризми. За това се използва торсионна технология. Психическата миризма се отличава от истинската по това, че има импулсен характер на въздействие и я усеща само този, за който е предназначена. Това е принудителна миризма. Но е възможно да се блокира. Как? Само трябва да прекарате края на палеца под носа.

Цел: психическо напрежение, създаване на конфликтни ситуации, създаване на мнение у обекта, несъответстващо на действителността, формиране в околните на мнение за психическо заболяване на обекта и неговата дискриминация.

Техническият терор се състои в дистанционно нарушение на работата на електрическите прибори и радиоелектронната апаратура: телефон, телевизор, компютър, кола, звънец, нажежавания на лампите и т. н.
Цел: саботаж, психическо напрежение

Жилищният терор се състои в тихо проникване на изпълнителя в квартирата на жертвата с цел да се извършат повреди и да се нанесат специално приготвени химически вещества. При това подредбата си стои, входната врата и прозореца нямат следи от насилване.

Проникването се извършва посдредством използване на дубликат или през вратата на терасата. В квартирата проникват както в отсъствие на собствениците, така и при тяхното приспиване в радиосън.

По време на посещение в жилището, изпълнителя поврежда врати и стени, мебели, хранителни продукти и прибори, обувки, дрехи и бельо, предмети на бита. Систематичното повреждане на мръсни чехли, чадъри, чанти, ръкавици, очила, зъбни протези, игли за шиене – неща от първа необходимост.

За тези цели изпълнителят извършва механични повреди, а също използва и спецвещества във вид на газ, течност или разпръсква прахове и пр., приготвени в спецлаборатории.

Жертвата, облъчвана под жесток режим бива подложена също и на усилен жилищен терор. В този случай в жилището над жертвата се разполага изпълнител на психотерора, инсталира се излъчвател, продупчват се водопровната, канализационната и газопроводната тръба, системата за топлоподаване, електропроводните кабели, касите на вратите и се правят отвори между етажите.

По тези канали под налягане в квартирата на жертвата се вкарват специални газове и прах, самоволно се променя и налягането, както и качеството на водата от водопровода: добавят се киселини, основи, вируси,  микроорганизми. Жилището на жертвата се подслушва и наблюдава.

Действията на обекта се коментират със специални шумове, подобни на рог във водопроводните тръби или пускане на вода в тоалетната. За тези цели се използва още една новост – акустичното оръжие. Друга сфера на неговото приложение – дистанционни удари на акустични ударни топки с големината на чиния. Такива невидими удари в основата се нанасят по главата или шията на жертвата. Фактически това е насочена ударна вълна, само че кръгла.

В жилището на разработвания обект, битовата електро и радиоелектронна техника се задейства с дистанционно управление – телевизор, радиоприемник, компютър, автоматична перална машина, стационарнен и мобилен телефон, нажежени лампички и дори звънеца
на вратата, който започва да звъни от само себе си.

Незаконното проникване в жилището става ежедневие. Но даже тогава въпроса: Каква беля да се направи още? не възниква – тук няма ограничения, творческия подход стимулира конкуренцията.

Не сме ли и ние такива? Нима сме по-добри? Но и пси-операторите считат себе си за такива. И те имат жени и деца. Очевидно насилието е заложено в човека от далечни времена. Просто методите на неговото изразяване зависят от нивото на научно-техническото развитие на племето.

Защо хората предоставят жилищата си за провеждане на психотерор? А ако към вас се обърнат представители на специалните служби? Ако ви кажат, че съседа ви е терорист?
– Такъв добър човек?
– Преструва се!
И това е всичко. И това е само един от примерите. А колко предлози още могат да се измислят! И още да ви обещаят да решат проблемите ви?

Цел на жилищния терор: създаване на непоносими битови условия на жертвата, принуждаване към продажба на своето жилище с продължение на психотерора в новото жилище, организация „жилищна въртележка“ – принуждаване на обекта да изостави жилището си с продължение на психотерора при настаняване в роднини и познати, образуване на мнение в околните за психическо заболяване на обекта. В крайна сметка – лишение от жилището.

Семейно-сексуалният терор се състои в създаване на целенасочени конфликти между роднини за целенасочено предизвикване на отрицателни емоции – истерия, ярост, агресия. За това въздействат на главния мозък. За спиране на такива сигнали е достатъчно да се сложи длан на долната част на тила.
Цел: разрушаване на семейството, лишаване на обекта от материална и морална поддръжка, психическа импотентност, целенасочено натрапване на сексуалния партньор

Финансовият терор се състои в уволнение от предишното работно място (по различни причини) с невъзможност за по-нататъшно наемане на работа. За бизнесмените – неочаквани откази от договори, усилени проверки, умишлен фалит.
Цел: лишаване на обекта от средства за препитание

Химическият терор се състои в систематична обработка на жилището на обекта с химически вещества със специално предназначение. Обработват се дрехи, обувки, завивки, бельо, строителни материли за ремонт, добавяне на киселина и основи във водата от водопровода.
Цел: повишаване на електропроводимостта на организма, снижаване на имунитета, изкуствено влошаване на състоянието на кожата и на косата.

Бактериологичният терор се състои в умишлено разпространение в жилището на разработвания обект на различни вируси и еднопаразити, в това число и различни акари и дирофилароза – подкожни червеи, подобни на косми.
Цел: психическо напрежение, снижаване на имунитета, заразяване с кожни заболявания. При трудно диагностицируеми заболявания – формиране на мнение в околните за наличие на психическо заболяване на обекта.

Акустическият терор се състои в систематично измъчване на жертвата с едни и същи звуци с дразнещо или унизително естество: шум от бормашина или пневматичен чук, заковаване или щамповане, пускане на вода от тоалетното казанче, кликане във водопроводните тръби, тихи натрапливи чукания по различни предмети. Акустическите сигнали се предават или усилват с помощта на сноп от ултразвук.

Цел: психическо напрежение, формиране на мнение в околните за наличие на психическо заболяване на обекта.

Психологическият терор се състои в систематични срещи на обекта по маршрута му с едни и същи преследващи го лица, поставени на пътя различни „знакови“ предмети, немотивирана промяна на поведението на околните лица. „Външните“ действия се координират от лица, непосредствено ръководещи разработката на обекта.

Цел: психическо напрежение, имитация на синдрома за преследване, характерно за шизофренията, формиране на мнение в околните за наличие на психическо заболяване на обекта.

Психиатрическият терор се състои в регистрацията на обекта в психиатрия, принудителен прием на психотропни препарати, снижаващи самоконтрола, ограничаващи гражданските права, лишаване от възможност да се обърне към държавните органи с оплакване от дистанционно психофизиологическо въздействие.
Цел: психиатрична неутрализация на обекта.

Съдебният терор се заключава в преследване на обекта по углавни, граждански или административни дела, заключване в места за лишаване от свобода. Обектът или извършва правонарушение в състояние на зомбиране, но осъзнавайки своите действия или се изфабрикуват разследващото дело и заключителната ескпертиза.
Цел: съдебна неутрализация на обекта.

Криминалният терор се състои в организация срещу обекта на престъпно деяние – кражба, грабеж, хулиганства, саботаж, умишлено причиняване на телесни повреди, умишлено повреждане на имущество, незаконно проникване в жилище и т. н. В криминалния терор над обекта участват специално подбрани лица, в това число и криминален елемент. Като се отчита негласната защита от спецслужбите, да се държи престъпника под отговорност е практически нереално.
Цел: психическо напрежение, причиняване на материална вреда.

Какво още може да бъде добавено към казаното? Да живееш по един и същи начин не е толкова зле. Искат ми се пари. Без тях въпреки всичко също може да се живее. Иска ми се да не ме облъчват. Може и по-зле да е. Трябва да цениш това, което имаш. Скоро свободата да дишаш, биенето на сърцето и кръвното налягане ще станат не биологична норма, а социална привилегия.

А сега тайната власт се забавлява, като разрешава на народа да спори за принципи на законост, демокрация,
спиране на провежданите експерименти върху човек без неговото съгласие и прочие конституционни права. Само ние бихме мълчали за това, което става всъщност. Най-вече любезно се обясняват преимуществата на торсионните технологии за вътрешната и външна безопасност на страната.

– Дистанционното облъчване на населението в собственото му жилище? Не може да бъде! – ще кажат много хора. Почти всички. Разбира се, не може. Няма да спорим. Защо? Просто ще почакаме малко.

Автор: Наталья Половко

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: