САЩ си играе с йоносферата

Йоносферата е името с което се назовава един или няколко слоя на йонизирания въздух в атмосферата, които
се разпростират на височина от почти 80 км. над земната повърхност до 640 км. или повече.

На това разстояние въздуха се е разредил най-много, представя плътност близа до тази на газа на празна епруветка. Когато частиците на атмосферата бъдат подложени на йонизация заради ултравиолетова радиация, се стремят да останат йонизирани заради минималните сблъсквания, които стават между йоните.

Йоносферата упражнява голямо внимание върху разпространението на радио сигналите. Част от излъчената енергия от предавател към йоносферата е погълната от йонизирания въздух и друга е пречупена или пренасочена отново към повърхността на Земята. Този последен ефект позволява приемането на радиосигнали на разстояния много по-големи отколкото би било възможно с вълни, които пътуват по земната повърхност.

Йоносферата съдържа големи слоеве, означени с буквите D,E,F1 и F2, които имат голямо значение за радио
предаванията, защото отразяват късите вълни и следователно могат да позволят връзките от един континент към друг.

Йоносферата също така е седалище на зрелищни феномени познати като Полярни сияния, които се дължат на възбуждането, провокирано в частиците на този атмосферен слой от Слънчевия вятър.

Йоносферата обикновено се разделя на два главни слоя: долната, означена като слой Е (понякога наречен слой на Хевисайд или на Кенъли-Хевисайд), които стои между 80 и 112 км. над земната повърхност и който отразява
ниско честотните радио вълни и горния F или от Епълтън, който отразява радиовълните с по-големи честоти.
Последния се дели освен това на слой F1, който започва на около 180 км. над земята и слой F2, който се
появява на около 300 км. от повърхността.

Слой F се издига през нощта, следователно се сменят свойствата му на отражение.

 

Защо трябва да говорим на тази толкова особена тема?

Защото по начина, по който действа слоя с йонизиран въздух, нашата атмосфера, зависи живота на земята. САЩ използва научните трудове на учен, наречен Никола Тесла, който е живял преди 100 години, сега има контрол върху климата и може да създава земетресения, ако желае.

Никола Тесла е бил един от най-неизвестните мъдреци но и най-блестящите на нашето време. Роден е в Хърватия  през 1856 г. и е умрял в Ню Йорк през 1943 г. Тесла е бил преди всичко откривател. Открил е променливия ток и мотора с електромагнитна индукция, много ефективни турбини и т.н. Някои му приписват създаването на радиото, но неговата идея, както изглежда, са я взели Маркони и Едисън. Тесла е бил експерт по термодинамика, слънчева енергия, рентгенови и космически лъчи и т. н.

Създал е система за предаване на предаване на безжична енергия: предаване на енргия без физически средства.
Успял е да запали съвкупност от лампи от 50 вата на 40 км. разстояние и е подхвърлил идеята, че може да концентрира и предаде енергия на големи разстояния. Тесла е бил мечтател и напредничав за времето си тъй като е прогнозирал изобретяването на телевизията, потенциалните ползи от бъдещите сателити и възможната употреба на машини на времето способни да го контролират на големи разстояния (преди 1910).

Благодарение на научния труд на Тесла съществува проекта ХААРП. Тесла е бил предвестника, създал е прототипи на машини за генериране на сеизмични движения по желание, тези проучвания са продължили до наши дни. Това, което изглежда научна фантастика е една ужасна истина, това е апокалиптична истина в ръцете на САЩ, тази държава има технологията на Боговете, за които се говори в Махабарата.

Следователно ХААРП е още един от тези завършени от американската Защита, военни проекти. Да се върнем на
това, което знаем за този проект.

Изкуствено излъчените пулсове с лазер от земята подбуждат йоносферата създавайки вълни, които могат да преминат големи разстояние през долната атмосфера и проникват вътре в земята за да намерят складове за ракети, подземни тунели или да си комуникират с потопени подводници измежду много други приложения.

 

Какво е Електрожет?

Има електричество, което броди из Земята, наречено златен електрожет, който съхранява енергия в нея се сменя средата, променяйки течението и генерирайки нискочестотни и много нискочестотни вълни.

ХААРП има намерението да приближи електрожета към Земята с цел да го използва в голяма генерираща станция.

ХААРП ще изпрати лъчи от радиочестоти в йоносферата, електрожетите засягат глобалния климат, някои пъти през електрична буря успяват да достигнат Земята, засягайки комуникацииите по телефонни и електрически кабели, прекъсването на електрически източници и включително колебания в състоянието на човешкото същество.

ХААРП би действал като голям йоносферичен нагревател, най-мощния на света.

В този смисъл би могло да се смята за най-сложното геофизично оръжие построено от човека.

 

Проект с цел да се манипулира света?

Дотук описахме „официалната“ част на въпроса, но защо има хора, които смятат, че зад ХААРП се крие още нещо? Странни експерименти за промяна на климата, за контрол на съзнанието и дори създаване на земетресения?

Сигурно нещо на научна основа се появява в целия този въпрос, ХААРП със своите стотици милиони ватове мощност и антени може да се счита като истински „отоплителен уред“ на високата атмосфера, предизвикващ огромна йонизация, който може да носи непредвидими последствия и който благодарние на „огледалния“ му ефект би могъл да носочи действията си към всяка точка на планетата.

Бихме могли да говорим за нов вид оръжие, способно да създаде бури, продължи засушавания, върху територия на определен враг и да му вреди без той да си дава сметка ей така… Нима е измислица?

Проектът е толкова оспорван колкото и опасен. Неговите защитници излагат множество предимства от научен, геофизичен и военен характер, но неговите нападатели са убедени, че би могъл да има катастрофални последици за нашата планета от рисковани промени на йоносферата до манипулация на човешкия ум.

Ученият Ник Бегич заедно с журналистката Джени Манинг са извършили дълбоко проучване по темата, плод на което е книгата „Angels don’t play this HAARP“ (Ангелите не свирят на тази ХААРП (арфа, игра на думи, бел. прев.)), в която двамата автори засягат безпокоителни хипотези, една от тях е, че ако на този проект му се даде ход, той би могъл да има по-лоши последици от атомните опити.

Съгласно д-р Розали Бертел, ХААРП е част от интегрирана система за въоръжение, която има потенциално
опустошителни екологични последици.

„Свърза се с петдесет години интензивни програми и нарастващо разрушителни за да се разбере и контролира
горната атмосфера. Би било прибързано да не се асоциира ХААРП с построяването на космическа лаборатория, която е планирана отделно от Съединените Щати. ХААРП е интегрална част на една дълга история на космическо проучване и развитие от военен характер.

Военното участие в тези проекти е обезпокоително… Възможността за комбинация на ХААРП/Спейслаб/космическа ракета за производство на големи количества енергия, измерими с атомна бомба във всяка точка на света чрез лазерни лъчи и частици е ужасяваща.

Проектът ще бъде вероятно „продаден“ на хората като космически щит срещу вмъкването на оръжия на национална територия или за по-наивните като система за възстановяване на озоновия слой“.

Извън климатичната манипулация ХААРП има поредица от други употреби в тази връзка:

„ХААРП би могъл да допринесе за промяна на климата като се бомбардира интензивно атмоферата с високочестотни лъчи. Като се превърнат нискочестотните вълни във високочестотни би могло също да се засегнат човешки мозъци и не може да се изключат и тектонски въздействия“.

Възможно е САЩ да е страната, която е провокирала земетресението в Китай и цунамито в Азия.

Съществуват физически доказателства, преди земетресенията или цунамитата, може да се види сфера от плазма на небето, нещо като НЛО но не е, това е случайна енергия, която е на път към земята.

САЩ бомбардира небето с химически елементи като барият и лития, били са освободени върху озоновия слой,
създавайки зрелищни демонстрации и изкуствено нажежено небе, което може да се наблюдава в по-долните снимки.

 

 

 

 

 

 

 

 

След това тази смъртоносна енергия в момента я използва САЩ като подкупва сили като Китай, Япония и други
страни, за да изпълнят техните политически искания.

Също така същестува таен план на световния империализъм и неговите страни съучастнички в Европа за да елиминира, като се използва тази технология ХААРП, 2/3 от световното население.

Съществуват бункерите, които се строят в Европа и ще се пуснат в експлоатация през 2012. Тогава ще започнат
силни земетресения, които ще разрушат потенциалните врагове на САЩ: Китай, Латинска Америка, Ирак, Иран,
мюсюлмански страни и т. н.

Както знаем тази технология може да насочи разрушителната си енергия навсякъде. Възможно е дори САЩ да е провокирала катастрофата във Варгас, Венецуела като отмъщение за победата на Чавес, макар и да ни се струва научна фантастика. Тези неща се изучават в момента, но ООН няма власт да спре САЩ.

Кой ще го направи?

Всички страни на света, разрушавайки или на политическо ниво забранявайки антените, които са в Аляска.
През 21 век Земята се е превърнала в оръже за масово унищожение.

Оръжията на Войната през новото хилядолетие включват асмата планета, която използва огромната си мощ и силите на природата за все по-сложна военна технология.

Д-р Бертел, в Асамблея на Народното Здраве през декември 2000 г. в Бангладеш разкри пред невярваща и учудена  аудитория, че „най-модерните военни оръдия в арсенала на военните сили на Съединените Щати са били Земята, нашата планета, самата тя и че климата би бил едно от най-разрушителните оръжия през 2005 г.“

Д-р Бертел е имала предвид, разбира се как са се създавали, с помощта на инженерството, торнадотата и земетресенията, способни да поставят в шах и да разрушат народи и нации. В книгата си „PLANET EARTH: The Latest Weapon of War“ електромагнитните оръжия могат да предават експлозивни ефекти, способни да създават земетресения, на междуконтинентални разстояния, във всяка избрана цел на планетата със сила равна на големи атомни експлозии.

Тази е технологията, с която се сблъскваме.

Източник: http://www.bibliotecapleyades.net/haarp/esp_HAARP_29.htm

Публикувано в HAARP. Leave a Comment »

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: