Какво в действителност са Chemtrails?

Chemtrails се използват за да се създаде атмосфера, която поддържа електромагнитните вълни, електромагнитните

полеви колебания (наречени хиротрони) и йоносферни нагреватели. Впръсканите частици карат оръжията да
работят по-добре. Това е свързано със „стабилното състояние“ и плътността на частиците, които подобряват
разпространението на плазмените лъчи.

Това което правят в програмите chemtrails е да обгазяват с прахове от барий, за да оставят фото-йонизатори с
ултравиолетовата светлина на слънцето.

По този начин създават плазма, основана на алумния, за да разрушат металните катиони, които има в аерозолите по средата или пък в HAARP, от системата на хиротроните на Земята (Ground Wave Emergency Network) или пък чрез лазери в пространството.

Барият произвежда голяма плътност в плазмата от алуминий, с който произвеждат по-плътна плазма от това, което би се постигнало просто като се йонизира атмосферата. На по-голяма плътност (повече частици), повече
частици се сблъскват една с друга и предават повече заряд. По този начин постигат оръжия основани на плазмени лъчи със заредени частици.

Chemtrails са средството, докато HAARP, космическите лазери и Мрежата за земни вълни (Ground Wave
Emergency Network) са техниките. Както изглежда, тази система е заложена в Русия, Канада, САЩ и цяла Европа. Тези „екзотични“ оръжия могат да бъдат мобилни телефони, сателити или земни антени и съставят защитна и нападателна система срещу електромагнитните атаки и ракети.

Общо взето ръсят частици чрез аерозоли и след това подпалват аерозола с електромагнитни вълни, създавайки
по този начин електромагнитни „щитове“, премествайки и анулирайки дънното магнитно поле. Има елементи в
chemtrails, такива като въглена, чиято цел е да поглъщат микровълните.

Някои аерозоли съдържат метали с цел да бъдат невидими за радарите. Използва частици от йоносферата като
механизми за защита срещу атаките ЕМ и ракетите.

Възможно е да се фотографира генерирането на плазма, дължащо се на затоплянето на chemtrails чрез ЕМ. Техническите имена за вертикалната и хоризонталната плазма са фокусиран обектив на колона и плазмена антена с хоризонтално отклонение.

Няколко размера от плазмени газообразни кълба са свързани с тази технология.

Тези кълба могат да бъдат използвани като предаватели и приемници заради техните оптични рефракторни магнитни характеристики. Също така са способни да предават аналогов и цифров звук. Барият, фактически е много отразяващ, дори повече и от стъклото.

Какво означава всичко това?

Означава че някой е замесен по незаконен начин в домашния шпионаж, тъй като плазмените кълба, облъчени с електромагнитни лъчи могат да бъдат използвани за програмирането и контрол на съзнанието. Сателитите могат да бъдат програмирани за да следят и наблюдават честоти от различни части на тялото.

Електромагнитните лъчи, които пренасят плазмените газообразни кълба се прикрепват към тялото заради магнитната полярност, зада наблюдават очите, ушите и интимните части на хората.

Тази система позволява да се предават картини по същия начин, по който биха се предавали кадри на филм,
това е лъч от частици, който също се превръща в честотно оръжие. Сателитът сваля холографските филми на
контрола на съзнанието, звуци и усещания на хората чрез тази технология.

Въздушните сили съобщиха в доклад „Air Force 2025“, чиято цел е да развие виртуалния и реалния контрол на съзнанието. Зависи как компютъра е програмиран или в зависимост от психичестото състояние или намерение на човека, който взаимодейства с тази технология, той може да бъде под натиск от страх, манипулиран, електронно насилен, притесняван или измъчван.

Технологията сканира честотите на мозъка ти и дешифрира мислите ти. Сателитът те следи благодарение на
биоенергийния ти подпис (телесна биометрика) и постоянно сканира област, за да те локализира.

Ние сме просто лабораторни мишки за тази технология. Нещо работи много лошо при тайните служби, защото
проектите за развитие и отбрана на правителството са често тайни и херметически затворени и си представям че някой може да използва цялата тази технология без разрешение.

Както знаем, програмите за поведение и контрол на съзнанието вече са били разрешени под името МК-УЛТРА,
програма чрез която честотните оръжия на заредени частици атакуват хора в продължение на 24 часа в
денонощието. Т. нар. психотронни оръжия са считани за ООН като оръжия за масово поразяване.

HAARP може да създава земетресения и освен това може да скнира с рентгенови лъчи Земята за да намери
военни бази, съхранения на злато и петрол или газ. Тези йоносферични нагреватели могат също да оперират
като системи за комуникации, които не се виждат затруднени от хоризонта. Всички тези оръжия са основани
на лъчи. Два прикрити лъча образуват лъч от йонни частици, който е способен да изпраща холографски снимки към сателита чрез операции за отдалечен шпионаж.

Когато се срещнат два мощни лъча, се предполага че може да се създадат скаларни енергии. Те могат да бъдат
използвани като оръжия за да създадат атомни експлозии, които не оставят следа. Също така могат да се използват за да се създаде вид електрошок по отдалечен начин, причинявайки повреда в собствената електрическа система на човек.

Скаларните енергии могат да се използват за ръчни оръжия или танкове.От скаларните енергии става практически невъзможно човек да се защити, необходими са олово, керамична материя и дълбока подземна инсталация за да не се видят засегнати от тези оръжия.

Някои хора чуват тонове и свистения. Ако чуваш статични и постоянни тонове, имаш вибрации на тялото и
усещания за изгаряне, повреда на невроните, повреда на имунната ти система, чуваш електронни гласове в главата си или имаш постоянни главоболия, страдаш от дълбока болка на органите или преживяваш подобни аномалии, възможно е да си директен обект на този вид енериен лъч. Оръжията биха могли да бъдат в хеликоптери, джетове, невидими самолети или сателити. Биха могли да ти изпращат насочени енергийни лъчи и електромагнитни вълни чрез ръчни апарати, мобилни телефони или сателитни кули.

Може този „някой“ да се страхува от стачки и манифестации, които биха се провели заради глада и общото недоволство, които ще дойдат в близко бъдеще и това е причината, поради която натуряват Земята с chemtrails за контрол на съзнанието в голям мащаб.

Или може би става дума просто за война на амбициите за да се заграбят наличните енергийни ресурси под
арктическите ледове и затова искат да го размразят.

Всяка страна, член на НАТО е психически контролирана и разболяна чрез интензивните електромагнитни полета, колебаещи се така като токсичните и отровните chemtrails. Нашето ДНК ще се разруши, съществува риск, че остта на Земята ще се смени или може това вече да се е случило.

Кои точно са тези, които пилотират тези самолети, които са синхронизирани с плазмената покривка, която покрива повърхността на Земята и които са виждато в цялата страна и понякога объркани с НЛО от хора, които имат познания за тази технология?

Правителството на корпоративния елит може да ни държи като затворници, насочвайки срещу нас оръжия с директна енергия от космоса ако политиката, защитавана от групата New American Century – PNAC – Bush и неговите приятели от think tank излязат наглава насочвайки атаки към всеки гражданин или държава, които те решат, че не им харесва.

Тези оръжия могат да създадат климатични войни, психични войни, болестотворни войни, катастрофални войни, кибер войни и войни, които не могат да се засекат. Всички заедно могат да създадат икономическа война.

Ако не ги спрем, системата ще убие от хиляди до милиони човешки същества от замърсяване с алумний и барий и ще създаде засушавания, глад и болести по целия свят. Ще причини сърдечни атаки, рак, дефекти при раждане, безплодие. Chemtrails пренасят често гъбички, бактерии, литии, метални катиони, въглен, кристални вещества, тежки метали.

Да се пръска с зародиши, които след това мутират в атмосферата заради ултраиолетовата светлина е гениален план. Ние сме приемливи жертви или това се случва по проект и предварително определен план?

Знам, че някои от главните герои имат важни инвестиции във фармацефтичните компании. Дженерал Мотърс участва: сее (семена в chemtrails, които могат да растат в една електромагнитна „супа“) и е замесена в оръжия и
договори за развитие на насочената енергия, генетичното разследване, проучвания за контрол на съзнанието.

Някои от тези хора имат семейна история на политическа и финансова подкрепа на програми за контрол на населението, Хитлер, Мао, Сталин, Ленин, Маркс, Пиночет, Хюсеин и още толкова дикатори. Някои от тези участници актьори са били вдъхновители на смъртта в Централна Америка и Южна Америка. Продължават с намерението да се облагодетелстват от нашата смърт и болести.

Трябва само да се погледно това което се случва с Румсфийлд и продукта Тамифлу.

Предполагам, че те познават рисковете на тази система и внимават и остават в офисите с филтри за въздух и
защитени места, къщи, бази и коли. Предполагам, че взимат хелатни вещества за да изхвърлят бария и алуминия от своите тела и умове. Ако не е така, това е че наистина не разбират широкия спектър от последствия, които допринася тази разрушителна система.

Конгресът на САЩ може да не разбира ужасния вид въоръжение и система на контрол, които финансира.

Има ли някаква добра новина?

Да. Има тонове честици посети в операции за разпръскване на аерозоли през последните 8 години над Америка,
Европа, скандинавските страни, Източна Европа и доколкото разбирам, Русия. Така че тези вещества вече са се
разпространили глобално по цялата планета. По същуия начин отравят самите страни на НАТО и съща на други сили, неутрални или ине, борещи се така срещу враговете си.

Водата, земята на всички тези страна са толкова замърсени с метални катиони, че лудите, които използват тези
ужасяващи оръжия могат да се взаиморазрушат и толкова често колкото желаят.

Когато започнат да се бомбардират взаимно няколко години с тези оръжия може да започнат да си дават сметка,  че тази политика на Външните работи може да донесе на дефектната човешката раса и напълно разрушена икономика.

Публикувано в Chemtrails. Leave a Comment »

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: