Психотронно оръжие може би е използвано у нас?

Наричат го още тихото оръжие. Създаването и изпитването на психотронно оръжие става при изключителна секретност, защото е очевидно, че който притежава подобна технология за оказване на определено въздействие върху умствено-емоционалното състояние на войниците, а и върху цивилното население не само на врага, но и в държавата, в която живее, ще има огромно преимущество над противника, както и ще може да оказва контрол върху своите съграждани.

Това могат да бъдат генератори, излъчващи електромагнитни вълни с различни честоти и интензитет, които влияят върху човешката психика, поведение и здраве. Психотронното оръжие дава възможност за внезапно и скрито нападение, като емисиите са в диапазон, който не се чува от човешкото ухо и приложението му може да е с продължително времетраене. То може да се използва както за индивидуално, така и за групово въздействие и да има избирателен ефект,

поразявайки центъра на паметта, сърдечно-съдовата система, различни жизненоважни органи и системи

и съответно да предизвиква: гадене, повръщане, изтръпване на ръцете, болки в главата, болки в ушите или очите, промяна в поведението, раздразнителност, безсъние, нарушения в менструалния цикъл, обща отпадналост, тремор, смущения в паметта, нарушения в сетивността, халюцинации, самоубийствени мисли, развитие на тежки заболявания на различни вътрешни органи, включително и ракови (след продължително облъчване), инфаркт, инсулт и дори внезапна смърт.

Възможността за повлияване от разстояние на работата на ума и физиологията на организма като цяло е обект на изследване от десетилетия и в САЩ, и в бившия СССР. Научен анализ, публикуван от Московската медицинска академия, гласи: „Стана възможно да се изучи, проникне в и да се коригира психичното съдържание на човека независимо от неговата воля и съзнание чрез съответни апарати… Постигнатите резултати могат да бъдат използвани с нехуманни цели за манипулиране на човешката психика…”

През 60-те години на ХХ в. американците чрез „Проект Пандора” установяват ефекта върху физическото и психическото здравословно състояние на работещите в посолството на САЩ в Москва, които са били подложени на въздействие от съветски електромагнитни излъчватели с ниска честота, насочени към зданието. Служителите научили, че са били използвани като опитни мишки чак 10 г. след началото на проекта. Според някои анализатори на тази дейност ЦРУ не е съобщило нищо на дипломатите, за да не се издаде за своите изследвания в областта на психотронното оръжие, както и за да държи в тайна от обществеността факта, че се разработва и изпитва подобна технология. Сред голяма част от работещите в сградата се появили различни болестни симптоми.

При самия посланик се развил рак на кръвта, от което починал.

В една трета от работещите било установено до 40% завишаване на броя на белите кръвни клетки и сериозни хромозомни увреждания.

Американската флота е финансирала различни изследвания с участието на ЦРУ, Агенцията за напреднали научноизследователски проекти (ARPA) и армията на САЩ, за да се установи как могат да се използват нискочестотни вълни, които да предизвикват съответно сърдечни пристъпи или промяна в пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера така, че да могат невротоксини да навлизат в мозъка и да предизвикват неврологични увреждания, включително и мозъчни кръвоизливи или поведенчески промени, слухови халюцинации и др.

В началото на XX в. акад. Владимир Бехтерев, който създава първия в света Институт за изучаване на мозъка и психичната дейност в резултат на опити с хора и животни, публикува серия от материали по отношение на идеята за електромагнитния механизъм на внушението чрез мисъл. Опитите на Бехтерев, както и тези, извършени в периода 1920–1923 г. от други руски учени, потвърдили, че съществува явлението на насочено силово мозъчно въздействие (пси-излъчвания) от човек към други живи организми (например кучета), и показали, че

човек може да влияе мислено на кучето дори и когато се намира в екранирано помещение.

През 20-те години на ХХ в. в СССР има три центъра по изучаване на феномена на внушаването на мисли.

През 1928 и 1929 г. излизат два фантастични романа – „Радиомозък” от С. М. Беляев и „Властелинът на света” от А. Р. Беляев, в които авторите художествено представят своята визия за възможните опасни последствия от попадането на подобни открития и разработки в ръцете на недобросъвестни и жадни за власт хора.

В периода 1972–1973 г. към Института по радиоелектроника на СССР се разработва проект „Радиосън”, като с помощта на апарата „Радиохипноза” чрез свръхвисоки честоти (СВЧ) да се предизвика от лек до дълбок сън у хора с периметър на действие до 100 кв. км. В един доклад за проведено успешно изпитание на апарата около Новосибирск, се казва, че той не само може да приспи противника, но и да предизвика някои патологични изменения в човешкия организъм, включително мутация на клетки.

През 1973 г. е разработен апарат, който би могъл да бъде инсталиран на спътник и чрез него да се оказва пси-въздействие на огромни територии.

Бившият СССР не е единствената страна, където е работено в тази насока. Сериозни научни изследвания по темата са правени и в Китай, Чехословакия, Германия, а вероятно и в други държави. След Втората световна война например се установява, че японците са извършвали върху животни

експерименти с мощен „лъч на смъртта”,

представляващ сноп от много къси радиовълни. През 1950 г. във Франция също се извършват проучвания върху инфразвукови оръжия.

Според Елдън Бърд, служител в американската флота, през 1981–1982 г. той е бил натоварен да проучи възможностите за създаването на електромагнитни излъчватели, които да бъдат използвани като несмъртоносно оръжие за потушаване на бунтове и безредици, тайни операции, обезвреждане на терористи и др.

През 1985 г. при активисти за мир, протестиращи срещу разполагането на ракети с ядрени заряди пред американската военна база в Грийнъм в Англия, които в продължение на период от няколко месеца били облъчвани с психотронни генератори, се появили следните оплаквания: жестоки главоболия и сънливост, необичайно силни маточни кръвотечения извън редовния менструален цикъл, както и кървене при жени в менопауза, частични парализи, нарушения на говора, виене на свят, кръвоизливи в ретината, загуба на ориентация, чувство за паника, гадене и др. Подобни симптоми са наблюдавани и сред активисти за мир например в Сенека, Ню Йорк, както и в други области.

В края на 70-те години на ХХ в. е съобщено, че ЦРУ са имали програма, наречена „Операция Пик”, която е била свързана именно с използване на йоносферата за насочване на радиосигнали или микровълни към определени области с цел повлияване на умственото състояние на хората там, включително и на места, където са били разположени ядрени електроцентрали в Източна Европа.

През 1993 г. руското правителство предлага на американското да създадат двустранен център за пси-технологии, като се използват откритията и разработките на СССР от 70-те години на ХХ в. В броя на „Тайм” от 03.01.1993 г. пише:

„Американците и руснаците откриват общи интереси – технологията за контрол над ума….”

През ноември същата година е организирана тайна конференция, на която руснаците демонстрират пред военни експерти, американски учени и официални представители такава технология. Според Мартин Ебън, автор на книгата „Психотронна война” (1983), династията Рокфелер финансира изследванията в областта на психотронното въздействие от 50-те години насам.

През март 1993 г. доклад на Министерството на правосъдието на САЩ окуражава прилагането на психотронно оръжие от локалните и щатските полицейски части за контрол върху гражданите.

В Русия в началото на 90-те години на ХХ в. с изучаване на възможностите за влияние върху психиката на човека чрез различни апарати са се занимавали повече от 20 института. През 1987 г. тогавашният премиер-министър Рижков е одобрил програма за използване на пси-технологии в „народното стопанство”, като е ставало дума за средства за управление на хората и дистанционно въздействие върху механизма на взимане на решение.

През 1993 г. в Русия е заснет документален филм за психотронните оръжия за програмата „Черна кутия” на Първи канал на руската телевизия, но програмата впоследствие е закрита, а излъчването на филма – забранено.

През 1991 г. докторът по техническите науки Валерий Канюк в свой доклад предлага на руското правителство да бъде разработено международно законодателство, което да забранява психофизическото въздействие върху човека чрез психотронно оръжие. Твърди се, че подобно оръжие е прилагано нееднократно и у нас след 10 ноември 1989 г.

Развитието на компютърните технологии доведе и до развитието на компютърните психотехнологии. Според „бащата на компютърната психоалализа” акад. Игор Смирнов и представител на новото научно направление психоекология, човек може да бъде управляван независимо от волята му и работата на организма му да бъде коригирана, без той да забелязва, като това би могло да се използва и за благородни цели – например за лечение. Смирнов класифицира психотронното оръжие като пасивно и активно. Към първото се отнасят способите за получаване на информация от мозъка против волята на човек. Към второто – способите да се въздейства на човешкия мозък с цел да се внушат определени мисли и да се предизвика определено поведение. Основни направления в психоекологията са психосондирането и психокорекцията. Психокорекцията дава възможност за коригиране и управляване на поведението и психическото състояние на човека. Академикът смята, че активният тип психотронно въздействие е доста сложно по своята същност и има някои спекулации около приложението му. Но трябва да имаме предвид, че неосъзнати внушения могат да се получават и чрез радиото, телевизията, киното и дори през електромрежата.

Опасността от използването на визуални информационни канали (и в Интернет) за даване на тайни внушения също е реална.

Друго направление в осъществяването на контрол над човечеството са чиповете-импланти, които да се вкарват в тялото, като чрез тях бъдат управлявани определени физиологически и психически функции и позволяващи индивидът да бъде проследяван и локализиран във всеки един момент чрез т. нар. Глобална позиционираща система (GPS).

В Швеция през 1983 г. е проведен експеримент, в който са взели участие 600 доброволци. На кожата на ръката и на челата им е бил нанесен код с лазер, напълно незабележим за очите, но неунищожим. Замисълът на „елита” е такъв лазерно създаден индивидуален идентификационен номер (ИИН) да бъде прилаган съвместно с чипа. Нанесеният по описания начин код е невъзможно да бъде изтрит или променен. Ако по някаква причина микрочипът излезе от строя, ще е възможно човек да бъде идентифициран по ИИН на ръката – на дясната предмишница или на челото (това, което в „Откровението на Йоан” в Библията се нарича „знакът на Звяра”, т. е. на Антихриста).

Идеята за подобен електронен контрол е поне от 4–5 десетилетия. В началото на 60-те години на ХХ в. в Швеция лекари слагат мозъчни предаватели с големина половин цигарен филтър в главите на нищо неподозиращи пациенти, които са под упойка. Чрез двупосочна връзка и дистанционен контрол (телеметрия) могат да се изпращат радиовълни до тези предаватели и да се приема обратно от тях информация. Според проф. Делгадо, който има над 200 научни публикации по въпросите на неврологията и човешкото поведение, „чрез електрическа стимулация на определени мозъчни структури могат да се провокират движения чрез радиокоманди, да се предизвика или премахне враждебност, да се промени социалната йерархия, сексуалното поведение, паметта, емоциите и процесът на мислене и всичко това да се контролира дистанционно.”

В Канада през 1989 г. са заведени съдебни процеси срещу няколко болници в Монреал, които са обвинени, че са извършвали продължителни, болезнени опити с пациенти, започнали още през 50-те години на ХХ в., включително и с мозъчни трансмитери.

Чиповете са вече реална заплаха и последните няколко години „елитът” неусетно обработва съзнанието на хората за приемането им по добре познатия модел стъпка по стъпка. Днес чипът се предлага и слага само на доброволци, на тежко болни, опасни престъпници и затворници, на работещи в отдалечени райони или на такива, за които се предполага, че могат да бъдат отвлечени. На домашните животни също се имплантират чипове в много държави, а напоследък и у нас. Така съзнанието на хората лека-полека свиква с мисълта за тях и утре, когато манипулаторите поискат те да станат задължителни за всички хора, се очаква съпротивата да е твърде слаба. След събитията на 11 септември в Ню Йорк, които са продукт на усилията на „елита”, много хора са наплашени и по-лесно биха приели такъв метод на контрол „в името на демокрацията и антитероризма”.

И в САЩ, и в Русия се работи много сериозно върху идеята за оказване на психологическо въздействие върху масите чрез използването на холографски изображения, които да бъдат проектирани например върху повърхността на облаци. Различни „видения”, получени по този начин, биха могли да окажат мощно въздействие върху психологическото състояние на хората, особено по време на война или някаква криза. Особено силно би могло да бъде влиянието, ако „видението” е на религиозна тема – например „образ” на Иисус Христос, Дева Мария, ислямски мъченик и други, които изпращат определени послания или дават напътствия на вярващите.

Един коментар to “Психотронно оръжие може би е използвано у нас?”

  1. roza kenanova Says:

    Da,izpolzva se! I sardeshnata kriza na B.Borisov e v sledsvie na takova orajie!

    Харесвам


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: